EKO AKVA - ūdens un notekūdeņu attīrīšana

 

SIA „EKO AKVA” darbības jomas:

 

1. Dzeramā un tehnoloģiskā ūdens un notekūdeņu attīrīšanas, apstrādes un pārsūknēšanas iekārtu, tehnoloģisko kompleksu un ietaišu projektēšana.
2. Dzeramā un tehnoloģiskā ūdens un notekūdeņu attīrīšanas, apstrādes un pārsūknēšanas iekārtu, to mezglu un detaļu piegāde, komplektācija un ražošana.
3. Dzeramā ūdens un notekūdeņu attīrīšanas, apstrādes un pārsūknēšanas iekārtu tehnoloģisko kompleksu būvmontāža. Zematslēgas projektu realizācija.
4. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšana.

 

Uzņēmums dibināts 1999.gada maijā. Šobrīd SIA "EKO AKVA" strādā 21 darbinieks.

 

Vidējais uzņēmuma ikgadējais apgrozījums pedējo trīs gadu laikā (2012., 2013., 2014. gadi) sastāda 3,0 mln. EUR.

 

SIA „EKO AKVA” ieviesta integrētās vadības sistēma (IVS). Tas nozīmē, ka SIA „EKO AKVA” kvalitātes vadības sistēma ir sertificēta atbilstoši starptautiski atzītām ISO 9001:2008 prasībām, kā arī SIA “EKO AKVA” ir uzņēmusies saudzīgas attīstības virzienu un izstrādājusi apkārtējai videi draudzīgu sistēmas politiku, kura atbilst ISO 14001:2004 standarta Uzņēmuma vispārējās pārvaldīšanas prasībām.

 

Integrētās vadības sistēma iekļauj sevī projektēšanas, būvniecības, tehnoloģiju ražošanas, uzstādīšanas, ieregulēšanas, servisa un citus būtiskus procesus, kas sistēmas ietvaros tiek regulāri testēti un pilnveidoti.

 

2010.gadā uzņēmums nodibināja meitas uzņēmumu un filiāli Krievijas Federācijā ar attiecīgām pielaidēm (SRO) projektēšanā un būvniecībā.

“Eko Akva” SIA Baldones iela 1, Rīga, LV-1002, Latvija | Telefons: +371 67600697, Fakss: +371 67627963 info@ekoakva.lv